mardi 17 février 2009

PID TA TEE MO

การละเล่นปิดตาตีหม้อนี้จัดได้ว่าเป็นการละเล่นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเป็นการฝึกทักษะด้านการฟัง และความซื่อสัตย์ต่อตนเอง รวมถึงเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการทางด้าน สังคม อารมณ์และสติปัญญา อีกด้วย

Ce jeu permet aux enfants de vivre en société, les émotions et l'intelligence.


อุปกรณ์การเล่น


1.Un pot de terre
หม้อดิน


2.Un bâton
ไม้ตีหม้อ


3.Un bandeau/ Un tissu
ผ้าผูกตา


Comment jouer ?
วิธีการเล่นChoisir un batteur ( de chaque équipe ). Bander les yeux avec un bandeau.
ผู้เล่นแต่ละฝ่ายเลือกผู้เล่นออกมา 1 คน จัดผู้เล่นเรียงตามแถววางหม้อเดินถอยออกมาให้ห่างหม้อพอสมควรและนำผ้ามาปิดตาผู้เล่นให้มิดชิด


Donner un bâton à chaque batteur. Faire tourner les batteurs 3 fois.
นำไม้สำหรับตีหม้อมาให้ผู้เล่น และ หมุนตัวผู้เล่น 3 รอบ แล้วจัดผู้เล่นให้หันไปทางหม้อ


Siffler et les batteurs essaient de casser un pot avec leur bâton. Les autres joueurs peuvent indiquer le chemin en parlant.
เมื่อสัญญาณดังขึ้นให้ผู้เล่นเดินไปข้างหน้าเพื่อตีหม้อของตนให้ถูก ผู้เล่นที่เหลือ สามารถส่งเสียงให้สัญญาณได้


Celui qui frappe le premier est le vainqueur.
ใครตีถูกคนแรกคือเป็นผู้ชนะ

1 commentaire:

 1. กลุ่มนี้มีลักษณะพิเศษที่ถ่ายรูปประกอบเห็นชัดเจน
  เเละเข้าใจได้
  มีชีวิตชีวาดีมาก
  เเละมีความพยายามที่เลือกหาเฮดบล็อคได้เข้ากับเนื้อหา
  มีความเป็ฯพื้นบ้าน
  เข้าคอนเซบดีค่ะ

  พี่ซิน  พี่ซิน

  RépondreSupprimer